Tipska kanalizacijska crpna stanica

Kanalizacijska crpna stanica PSAW H+E, kao tipski, gotov proizvod, ima primjenu u rješavanju problematike odvodnje, kako oborinskih, tako i fekalnih voda, kapaciteta do 250 l/s po jedinici, uz potpunu automatizaciju rada. Uz jednostavan odabir prema tipizaciji, potpunom radioničkom predmontažom i priključcima za brzo i kvalitetno spajanje, omogućava brzu montažu i puštanje u pogon na odabranoj lokaciji, uz uštede u projektiranju i gradnji.

PSAW H+E

Osnovu kanalizacijske crpne stanice PSAW čini kućište, izvedeno od centrifugiranog poliestera, proizvedenog prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni i tlačni cjevovod, opremljena ljestvama za servisne radove, te konzolama za montažu elektrostrojarske opreme.

Po potrebi se isporučuje sa posebnim ojačanjima za uklještenje (u betonu), radi rješavanja eventualnih problema, koji bi mogli nastati zbog uzgona, prouzročenog podzemnim vodama.