Tipska podzemna precrpna stanica

PSWV je tipska, podzemna, precrpna stanica, koja, kao gotov proizvod, ima primjenu u rješavanju problematike kvalitetnog napajanja vodom potrošača vodoopskrbnih sustava, u hidrauličkom smislu, uz potpunu automatizaciju rada.

PSWV H+E

Karakterizirana je posebnim vodonepropusnim kućištem, za podzemnu ugradnju, oblika položenog valjka, sa ulaznim oknom, izvedenim priključcima za vodoopskrbnu mrežu, kao i prolazima za napojne i signalne kabele te uzemljivač.

To je proizvod, koji uz jednostavan odabir prema tipizaciji, potpunom radioničkom predmontažom i priključcima za brzo i kvalitetno spajanje, omogućava brzu montažu i puštanje u pogon na odabranoj lokaciji, uz uštede u projektiranju i gradnji, a njena robusnost omogućava vrlo jednostavno izmještanje, po potrebi, na druge lokacije.